AYAKKABI PAZARI

ayakkabı pazarı

 

Ayakkabı pazarı üretim sonrası satışın büyük çoğunluğunu yurt içi pazara yapar fakat son yıllarda Rusya başta olmak üzere, Yunanistan, Bulgaristan, Almanya, Arap Ülkeleri, Hollanda, Fransa, Romanya ve İsrail gibi ülkelere ayakkabı ihracatı önemli ölçüde artmıştır. Ayakkabı pazarı var olan kapasitesinin sadece az bir bölümünü dış ülkelere ihracatta kullanmaktadır.

 

Türkiye’nin Ayakkabı İhracatı

Yıl Değer

2002 131.883

2003 183.788

2004 204.916

2005 215.792

2006 237.069

2007 316.739

2008 344.889

2009 289.482

2010 395.624

2011 441.300

Son yıllarda ayakkabı ithalatımızın artmıştır. Ayakkabı ithalatımızın yaklaşık yarısı Çin’den yapılmaktadır. Bu ülkeden iki bin on bir yılında dört yüz seksen yedi nokta yedi milyon dolarlık ithalat yapılmıştır. Söz konusu ithalatın yüzde kırk dokuzunu dış tabanı, yüzde otuz dördünü

kauçuk veya plastik maddeden diğer ayakkabılar, yüzde on yedisini deri ayakkabılar oluşturmuştur.

Türkiye’nin Ayakkabı İthalatı

YIL Değer

2002 116.478

2003 191.057

2004 303.284

2005 412.786

2006 514.969

2007 569.928

2008 672.917

2009 539.470

2010 659.673

2011 871.393

Ayakkabı ihracatında dünyada, Çin lider ülke konumunda olup, iki bin on yılında otuz altı milyar

dolarlık ayakkabı ihraç ederek dünya ihracatının yüzde kırk üçünü gerçekleştirmiştir. Bu ülkeyi dokuz nokta sekiz milyar dolarlık ihracatla İtalya, sekiz nokta iki milyar dolarlık ihracatla Vietnam, beş nokta altı milyar dolarlık ihracatla Hong Kong, üç nokta dokuz milyar dolarlık ihracatla Almanya, üç nokta sekiz milyar dolarlık ihracatla Belçika ve iki n okta altı milyar dolarlık ihracatla İspanya izlemektedir.

 

 

Ayakkabı tüketimi dünyada ülkelere göre farklılık göstermektedir. Günümüzde kişi başına düşen yıllık ayakkabı tüketimi ortalama iki çifttir. Avrupa ülkelerinde ise yıllık ayakkabı tüketimi yedi çift ya da dokuz çift arasında değişiklik göstermektedir.

 

Ülkemizde ayakkabı sektöründe 40.000 firma faaliyet göstermektedir. Bu firmalar istihdam sağlaması açısından da önemli bir etkendir. Ülkemizde ayakkabı pazarında her yıl çeşitli fuarlar düzenlenir. Bu tarz fuarların düzenlenmesi ülkemizin ayakkabı sektöründe söz sahibi ülkeler arasında ki yerini en tepelere taşımakta büyük bir etki gösterir. Ayakkabı pazarının gelişmesi aynı zamanda yapılan halkla ilişkiler ve reklam faaliyetleriyle de doğru oranda gelişmektedir.